Facebookประเทศไทย ชื่นชม’เพจเพื่อสังคม’

ผู้บริหาร Facebook ประเทศไทย ชื่นชม เพจในไทยที่ช่วยกันสร้างเรื่องราวดีๆ เพื่อพลังสังคมในทางบวก ทั้งเพจ ช่วยอ่านหน่อย เพจวิ่งด้วยกันและ Handup Network จากข้อมูลของเฟซบุ้ก (Facebook) ระบุว่า สิ้นปี 2560 ที่ผ่านมา มีคนไทยใช้งานเฟซบุ้กจำนวน 51 ล้านคนต่อเดือน ในจำนวนนี้กว่า 33 ล้านคน ใช้งานเป็นประจำผ่านโทรศัพท์มือถือ

จอห์น แวกเนอร์ กรรมการผู้จัดการ Facebook ประเทศไทย กล่าวว่า สังคมไทยมีพลังทางบวกมากมาย เฟซบุ้กจะช่วยให้ผู้คนในไทยได้เข้าถึงกลุ่มต่างๆ  มากกว่า 1 ล้านเพจในไทย “เฟซบุ้ก ทำโครงการคิดก่อนแชร์ หรือ Think before you Share เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ใช้ชีวิตในโลกดิจิตอลให้ปลอดภัย และเคารพซึ่งกันและกัน  ประเทศไทยมีความพิเศษหลายอย่าง คนไทยสามารถใช้เฟซบุ้ก สร้างชุมชนออนไลน์ที่แข็งแกร่ง กลายเป็นพลังบวกสร้างความดี แบ่งปันความสุขให้กันและกัน”จอห์น แวกเนอร์  ถึงกับน้ำเสียงสั่นเครือ เมื่อแนะนำให้รู้จักกับเพจเหล่านี้ 

เพจ Help Us Read ช่วยอ่านหน่อยนะ เป็นชุมชนอาสาสมัครและผู้พิการทางสายตาของไทย ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 11,000 คน อาสาสมัครจะทำหน้าที่เป็น “ดวง ตา” ให้กับผู้พิการทางสายตาในกลุ่ม ได้ใช้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้น เช่น อ่านฉลากยา อ่านรายละเอียดรูปภาพ ผ่านฉลากข้างขวด ข้างกล่อง อ่านเอกสาร อ่านหนังสือ อ่านตำราเรียนของลูก อ่านจดหมาย ฯลฯ ผ่านฟีเจอร์เปลี่ยนข้อความเป็นเสียงพูดบนสมาร์ทโฟน

เพจ Run2gether วิ่งด้วยกัน ชุมชนขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกกว่า 28,000 คน กลุ่มนี้เริ่มจากสมาชิกหลักสิบคน จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนร่วมกันระหว่างผู้พิการและผู้ไม่พิการ โดยใช้เฟซบุ้กเชื่อมต่อความต้องการเข้ามาหากัน ทั้งผู้พิการและผู้ไม่พิการจะจับคู่วิ่งไปด้วยกัน จากกิจกรรมวิ่งมาราธอน ก็ขยับขยายมาสู่การออกกำลังกายเป็นประจำ

เพจ Handup Network มีสมาชิกในชุมชนประมาณ 5,000 คน เพจจะทำหน้าที่เป็นคนกลาง ให้องค์กรการกุศล ไม่แสวงหากำไร ที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น มูลนิธิฯต้องการจิตอาสาด้านบัญชี ทางแอดมินของเพจก็จะทำหน้าที่ประกาศผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีที่สนใจจะไปร่วมกิจกรรมเหมือนจิตอาสา ออกค่ายพัฒนา  ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ของโลกจากจำนวนเวลาที่ใช้ไปกับอินเทอร์เน็ตในแต่ละวัน และยังเป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและติดหนึ่งในห้าอันดับสูงสุดทั่วโลกที่ผู้คนติดต่อสื่อสารผ่านการส่งข้อความกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากที่สุดในปี 2560 ที่ผ่านมา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews