Category: travel news

จัดนิทรรศการศิลปะกลางแจ้งในสวน

เป็นนิทรรศการใหญ่ครั้งแรกของ Chihuly ในมลรัฐนอร์ทแคโรไลนาในอาชีพการงาน 50 ปีของเขา นี่เป็นครั้งแรกที่ลูกหลานของจอร์จแวนเดอร์บิลต์ซึ่งยังคงเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินจำนวน 250 ห้องผ่าน บริษัท เดอะบิตมอร์ได้เป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการศิลปะกลางแจ้งในสวน ถึงเวลาแล้วที่อื่น Biltmore เป็นบ้านส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯไม่เคยมีประสบการณ์ในตอนเย็นมาก่อน Continue reading

ตลาดบางหลวง

ถ้าต้องการสัมผัสตลาดโบราณแท้ๆ ที่ชาวบ้านยังใช้ชีวิตในวิถีดั้งเดิม ต้องมา ‘ตลาดบางหลวง’ ชุมชนเก่าแก่กว่า 100 ปี ก่อตั้งขึ้นราว ร.ศ.122 หรือ พ.ศ. 2446 ปัจจุบันยังคงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย-จีนไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในอดีตคนจีนจากซัวเถาอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้ จึงเกิดเป็นชุมชน และมีตลาดค้าขาย จนกลายเป็นแหล่งค้าขายทางน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอบางเลน Continue reading

โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรียนรู้เรื่องราวความเมตตาอันยิ่งใหญ่จากพ่อของแผ่นดินผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นเพื่อ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้อยู่ดีกินดี พร้อมๆ กับการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและ การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2535 ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิชัยพัฒนาและส่วนราชการต่างๆ Continue reading