Month: December 2018

ความสำคัญในการสื่อสารระหว่างเซลล์สมอง

การค้นพบทางพันธุกรรมเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับชีววิทยาที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาสมาธิสั้น ตัวอย่างเช่นยีนบางตัวมีความสำคัญในการสื่อสารระหว่างเซลล์สมองขณะที่คนอื่น ๆ มีความสำคัญต่อการทำงานขององค์ความรู้เช่นภาษาและการเรียนรู้ โดยรวมแล้วผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าตัวแปรความเสี่ยงโดยปกติจะกำหนดจำนวนยีนที่แสดงออกและยีน Continue reading