อุณหภูมิที่ร้อนขึ้นคือการเพิ่มความชุ่มชื้นในชั้นบรรยากาศ

นายศราเสรีศุภรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติจากมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าสภาพอากาศที่รุนแรงเหล่านี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “อุณหภูมิที่ร้อนขึ้นคือการเพิ่มความชุ่มชื้นในชั้นบรรยากาศและทำให้เกิดการเร่งรัดในหลาย ๆ ส่วนของโลก ดังนั้นปีนี้น้ำท่วมในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทยได้อย่างไม่ต้องสงสัย

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังส่งผลต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้งมากขึ้นในบางพื้นที่ของโลกนั่นคือเหตุผลที่บางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงแห้งมรสุมนี้ นอกจากนี้เขายังได้เตือนภัยพิบัติทางอุทกวิทยาที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตด้วยเช่นกันกล่าวได้ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554 หรือภัยแล้งที่สำคัญในปี 2556 จะเกิดขึ้นในประเทศไทยทุกๆทศวรรษแทนทุกๆ 50 ปี