อาหารสายยาง อาหารเหลวปั่นผสม สำหรับผู้ป่วย ได้มาตรฐาน และปลอดภัย

อาหารสายยาง อาหารเหลวปั่นผสม สำหรับผู้ป่วย ได้มาตรฐาน และปลอดภัย เป็นอาหารปั่นผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหลักที่ครบ 5 หมู่ ซึ่งจะคำนึงถึงประโยชน์ด้านโภชนาการเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารเหล่านี้ ได้สารอาหารหลักครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด

โดยทาง SN จะมีขั้นตอนการผลิตที่มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้ป่วย โดยได้ผลิตในห้องปลอดเชื้อเพื่อรักษาความสะอาดของอาหารและเมื่อสารอาหารเหล่านี้ ได้เข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยแล้วรับรองได้ว่าจะปลอดภัยมากที่สุด

นอกจากนี้อาหารปั่นของทาง SN จะมีกรรมวิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างจากของยี่ห้ออื่น นั่นก็คือ สามารถเก็บได้ถึง 24 ชั่วโมง ในขณะที่ของยี่ห้ออื่น เมื่อผลิตออกมาแล้ว ต้องรับประทานทันที นี่ก็คือจุดเด่นของอาหารปั่นผสมของทาง SN Service
จุดเด่นของ อาหารเหลวปั่นผสม SN Service

ขั้นตอนการผลิตของอาหารปั่นผสมของ SN นั้น ผลิตในห้องที่ปลอดเชื้อของโรงพยาบาล ที่จะการันตีได้ว่า อาหารที่ทางเราผลิตจะได้มาตรฐานตามหลักโภชนาการและมีความปลอดภัยมากที่สุด นอกจากนี้ในเรื่องของอาหาร เราต้องคำนึงถึงความสะอาดมาเป็นอันดับแรก

ทั้งนี้ยังสามารถหาซื้อได้ที่โรงพยาบาล โดยจะจำหน่ายที่โรงพยาบาลธนบุรี 2 และที่โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา ซึ่งจะสามารถมารับที่ศูนย์การผลิตได้โดยตรงวันละ 1 ชุด (1 ชุด มี 3 ถุง เช้า-กลางวัน-เย็น)

และจุดเด่นที่สำคัญของ อาหารปั่นผสม SN คือสามารถเก็บรักษาไว้ได้ถึง 24 ชั่วโมง แต่บางยี่ห้อหากผลิตออกมาแล้ว ต้องรับประทานทันที ซึ่งทางเราไม่ได้ใช้สารกันบูด เพราะผู้ป่วยบางรายจะเกิดอาหารแพ้ได้

กระบวนการผลิต ที่อยู่ภายใต้การควบคุมนักโภชนาการ มืออาชีพ !

อาหารปั่นผสมที่ผู้ป่วยจะได้รับประทานนั้น ในขั้นตอนของการผลิตต้องมีนักโภชนาการคอยดูแลเรื่องของสัดส่วนและรอคำสั่งจากแพทย์ว่า อาหารที่ผลิตมานั้น เป็นอาหารของผู้ป่วยประเภทไหน ซึ่งแต่ละโรคก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันออกไป

เพราะเนื่องจากผู้ป่วยในแต่ละประเภทนั้น เรื่องอาหารการกินก็จะแตกต่างกันออกไป บางอย่างต้องหลีกเลี่ยง ทานไม่ได้ ทั้งนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีนักโภชนาการควบคุมการปรุงทุกขั้นตอน โดยทาง SN ก็มีนักโภชนาการมาควบคุมเช่นกัน

เพื่อให้ได้อาหารที่สะอาดและถูกกับประเภทของผู้ป่วย และทาง SN ก็ได้ผลิตอาหารปั่นผสมในห้องปลอดเชื้อของทางโรงพยาบาล เพื่อให้ได้มั่นใจว่า อาหารที่ผู้ป่วยจะได้รับนั้น สะอาดและได้มาตรฐานจริงๆ