สทศ.เผย มีนักเรียน ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ ยื่นขอสอบPAT ใหม่ 87 คน

สทศ.เผย มีนักเรียนได้รับผลกระทบจากเหตุวุ่นวาย โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ยื่นขอสอบ PAT 5 ใหม่ รวม 87 คน

หลังจากเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ในช่วงเวลาการสอบวิชาความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5) ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ได้มีกลุ่มบุคคลเข้าไปก่อเหตุความวุ่นวายและทำร้ายร่างกายคณะกรรมการประจำสนามสอบและผู้เข้าสอบ ส่งผลให้สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ต้องหยุดทำการสอบชั่วคราว ส่งผลให้มีผู้เข้าสอบได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) จึงได้เปิดให้นักเรียน ที่ เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ แสดงความประสงค์ขอสอบ PAT 5 ใหม่ได้เป็นกรณีพิเศษ โดยให้ยื่นความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ยื่นความประสงค์ขอสอบ PAT 5 ใหม่เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 87 คน แบ่งเป็น ยื่นด้วยตนเอง ที่ สทศ. 4 คน , ยื่นผ่านทางเมล์ 65 คน และ ยื่นเอกสารที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 18 คน