ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน

การแปรผันของยีนแต่ละตัวเปลี่ยนแปลงความสามารถของเราในการควบคุมอารมณ์โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ ที่สามารถช่วยในการพัฒนาการบำบัดเฉพาะบุคคลเพื่อรับมือกับความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า บุคคลบางคนมีความเสี่ยงสูงในการพัฒนาความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้ามากกว่าคนอื่นและสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างยีนของเราและสภาพแวดล้อมของเรา

เช่นความเครียดหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในชีวิตของเรา นอกจากนี้บางคนที่มีความวิตกกังวลหรือซึมเศร้าอาจตอบสนองต่อการรักษาได้ดีขึ้นในขณะที่คนอื่น ๆ ดิ้นรนเพื่อประโยชน์ แม้ว่าการวิจัยจำนวนมากได้ทุ่มเทเพื่อค้นหาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ แต่เราก็ยังมีความเข้าใจที่ไม่ดีเกี่ยวกับความผิดปกติของสุขภาพจิตเช่นการพัฒนาและกลไกของสมอง การศึกษาที่ตีพิมพ์ในPNASในวันนี้ได้ระบุกลไกสมองที่เฉพาะเจาะจงซึ่งอาจรองรับความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน ซึ่งเป็นยีนสำคัญที่ควบคุมการตอบสนองทางอารมณ์และความเครียดสามารถมีอิทธิพลต่อวิธีที่เราตอบสนองต่อการคุกคาม