ความตื่นเต้นของเซลล์ประสาท

ในที่สุดเมื่อนักวิจัยเพิ่มความตื่นเต้นของเซลล์ประสาทที่เรียกคืนเหล่านี้ในระหว่างการแทรกแซงการรักษาพวกเขาพบว่าหนูมีการลดความกลัวที่ดีขึ้น ดังนั้นพวกเขาจึงสรุปได้ว่าการลดความทรงจำจากระยะไกลขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของเซลล์ประสาทที่พวกเขาระบุใน dentate gyrus นักวิจัยได้ลดความตื่นเต้นของเซลล์ประสาทที่เรียกคืนในระหว่างการรักษาด้วยการสัมผัส

และพบว่าหนูแสดงการลดความกลัวน้อยลงเมื่อเทียบกับตัวควบคุม แต่เมื่อพวกเขาลดความตื่นเต้นของเซลล์ประสาทอื่น ๆ ใน dentate gyrus ไม่มีผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเซลล์ประสาทการเรียกคืนใน dentate gyrus เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการลดทอนกลัว