การเปิดตลาดเพื่อส่งเสริมการค้าสินค้าไทย

ศรีลังกาเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับสี่ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ มูลค่าการนำเข้าของไทยอยู่ที่ 47.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯขณะที่มูลค่าการส่งออกมีมูลค่า 271.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เธอกล่าวว่าแนวโน้มการค้าไทย – ศรีลังกามีแนวโน้มสดใสเนื่องจากมูลค่าการค้ารวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ในช่วงปีที่ผ่านมา นอกจากการเปิดตลาดเพื่อส่งเสริมการค้าสินค้าไทย

ยังเน้นการค้าบริการด้วยเนื่องจากนักลงทุนไทยมีความสนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศศรีลังกามากขึ้น แบรนด์โรงแรมต่างชาติของไทยได้ลงทุนและสร้างตัวเองขึ้นที่ศรีลังกาเช่นโรงแรมดุสิตธานีเซ็นทรัลไมเนอร์และกลุ่มอมารี เราจะหารือเรื่องเกี่ยวกับการเปิดตลาดการค้าบริการและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ เราจะสร้างแผงควบคุม 7 ชุดเพื่อประเมินและหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆภายในเขตการค้าเสรี