การกระจายเงินทุนไปยังชนบทในประเทศมากขึ้น

ถ้า Federal Reserve เพิ่มอัตราดอกเบี้ยของพวกเขาให้มากยิ่งขึ้นนี้จะสร้างความแตกต่างอัตราที่กว้างระหว่างอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางและ ธ ปท. ช่องว่างระหว่างสองอัตรานี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถเปลี่ยนการลงทุนในประเทศไทยไปยังสหรัฐฯได้ อาจทำให้เงินทุนไหลออกจากราชอาณาจักรซึ่งอาจทำให้ ธปท. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน

ธนาคารแห่งชาร์เตอร์ดคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ 4.5 ​​ในปีพ. ศ. 2562 จากความก้าวหน้าทางการเมืองและนโยบายเศรษฐกิจในระยะยาว ตามที่ทิมกล่าวว่าเส้นทางสู่การเลือกตั้งจะนำไปสู่การกระจายเงินทุนไปยังชนบทในประเทศมากขึ้น นอกจากนี้นโยบายทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะยังคงดำเนินต่อไปในนโยบายของรัฐบาลต่อไป ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการส่งออกของไทยไปยังกัมพูชาลาวพม่าและเวียดนามซึ่งนับว่าเป็นการขยายตัวร้อยละ 20 ในปีพ. ศ. 2561