การรับมือกับสถานการณ์หมอกควันที่รุนแรงในภาคเหนือ

ยุทธศาสตร์ของทางการในการรับมือกับสถานการณ์หมอกควันที่รุนแรงในภาคเหนือกำลังดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับระดับ PM2.5 ที่เป็นอันตรายซึ่งเป็นกรณีของสายเกินไปน้อย หลังจากเชียงใหม่และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือเผชิญกับระดับอันตราย PM2.5 เป็นเวลาสามสัปดาห์ติดต่อกันผู้ว่าราชการจังหวัดศุภชัยเอี่ยมสุวรรณเมื่อวานนี้ได้ให้สัญญาว่าจะดำเนินมาตรการบรรเทาหมอกควัน

จากหน่วยงานนักวิชาการและภาครัฐ นอกจากนี้เขายังสั่งให้สร้างเขตปลอดภัยในทุกอำเภอของจังหวัดเพื่อจัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เขตปลอดภัยแห่งแรกจะถูกจัดตั้งขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเชียงใหม่ซึ่งสามารถรองรับได้ถึง 1,000 คน กำลังติดตั้งระบบฟอกอากาศในขณะที่มีการกำหนดเขตความปลอดภัยเพิ่มเติมในทุกอำเภอของจังหวัด