Facebookประเทศไทย ชื่นชม’เพจเพื่อสังคม’

ผู้บริหาร Facebook ประเทศไทย ชื่นชม เพจในไทยที่ช่วยกันสร้างเรื่องราวดีๆ เพื่อพลังสังคมในทางบวก ทั้งเพจ ช่วยอ่านหน่อย เพจวิ่งด้วยกันและ Handup Network จากข้อมูลของเฟซบุ้ก (Facebook) ระบุว่า สิ้นปี 2560 ที่ผ่านมา มีคนไทยใช้งานเฟซบุ้กจำนวน 51 ล้านคนต่อเดือน ในจำนวนนี้กว่า 33 ล้านคน ใช้งานเป็นประจำผ่านโทรศัพท์มือถือ

โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรียนรู้เรื่องราวความเมตตาอันยิ่งใหญ่จากพ่อของแผ่นดินผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นเพื่อ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้อยู่ดีกินดี พร้อมๆ กับการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและ การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2535 ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิชัยพัฒนาและส่วนราชการต่างๆ

ปวดหัวไหล่ ยกแขนไม่ขึ้น สัญญาณไหล่ติด

แพทย์เตือนปวดหัวไหล่ขณะเคลื่อนไหวยกแขนไขว้มือด้านหลังลำบาก เป็นสัญญาณเสี่ยงภาวะไหล่ติดพร้อมเผยกลุ่มเสี่ยง อาการและวิธีการรักษา อาการปวดไหล่เป็นปัญหาที่พบได้มากและบ่อยขึ้น โดยอาจเกิดเป็นครั้งคราวหรือเรื้อรัง หากมีอาการปวดไหล่ระหว่างเอื้อมหยิบของจากที่สูง เอื้อมมือไปรูดซิบด้านหลังเสื้อไม่ได้ ล้วงกระเป๋ากางเกงด้านหลังลำบาก ยกแขนเพื่อสวมเสื้อผ่านทางศีรษะไม่ได้ หรือ ยกแขนขึ้นสระผมตัวเองลำบาก ฯลฯ